Polityka prywatności

 1. Dane Administratora Danych Osobowych

  Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Candas, z siedzibą przy ulicy Szpakowej 53 w Tychach, posługujące się numerem NIP 64629886783 , zwane dalej „Candas”. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: mail@candas.pl

 2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

  Aby  móc zaopatrywać Państwa w części zamienne z zakresu automatyki przemysłowej, zgodnie z zakresem naszej działalności, informujemy, iż Candas przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych.

  W celu zaopatrywania Państwa w części zamienne przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu,
  • adres email,
  • adres do korespondencji
 3. Cookies

  a) Candas na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Google’a)

  b) Cookies spełniają wiele funkcji na stronach internetownych, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

  • zapewnianie ochrony przed automatami (tzw. botami) — mechanizm reCAPTCHA, dostarczany przez Google, służący do rozpoznania czy czynność jest wykonywana przez człowieka, wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl
  • zapamiętanie preferencji użytkownika — informacje na temat wyborów użytkownika (np. akceptacja polityki prywatności) są przechowywane w pamięci przeglądarki użytkownika

  d) Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

  e) Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

 4. Prawo wycofania zgody

  a) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

  b) Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:

  • wysłać maila bezpośrednio do nas na adres mail@candas.pl lub

  c) Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 5. Wymóg podania danych osobowych

  Podanie danych osobowych jest warunkiem  zawarcia umowy oraz jest konieczne w celu dostarczenia zakupionego towaru oraz rozpatrzenia ew. Reklamacji.

 6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

  Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 7. Odbiorcy danych osobowych

  Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością udostępnienia danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, udostępniamy Pana/Pani dane osobowe następującym zaufanym partnerom: Biuro Rachunkowe, usługodawcy hostingu, dostawcy usługi wystawiania faktur, Poczcie Polskiej i firmom kurierskim

 8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

  Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 9. Okresy przetwarzania danych

  Dane przetwarzane do momentu zgłoszenia przez Państwa dyspozycji usunięcia danych.

 10. Uprawnienia podmiotów danych:

  a) Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych.

  b) Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

  c) Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

  d) Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

  • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
  • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  e) Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

  f) Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:

  • wysłanie maila bezpośrednio do Candas na adres mail@candas.pl l
 11. Prawo do wniesienia skargi

  Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 12. Postanowienia końcowe

  a) W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

  b) O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą elektroniczną.

  c) Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.